szechenyi
  • +36 1 413 3710
  • kmaszc@kmaszc.hu
  • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

A Határtalanul! program keretében a Pesti Barnabás iskola 3️⃣3️⃣ tanulója és 3️⃣ oktatója utazott ⏰2022.05.24-28. között Erdélybe. Az "Őseink nyomában - kutatás a múltban" című pályázat szerint az 5 nap alatt számos történelmi helyszínt látogattak meg.
1️⃣. nap: Budapest – Déva
2️⃣. nap: Déva, Gyulafehérvár, Déva
3️⃣. nap: Nagyszeben, Medgyes, Segesvár
4️⃣. nap: Segesvár, Brassó
5️⃣. nap: Brassó, Budapest
🚍A kiutazás nagyban fejlesztette a diákok kulturális ismereteit, számos újdonságot tanulhattak és rengeteg élményben lehetett részük.
A pályázatban a 🏫Téglás Gábor Elméleti Líceummal működtünk együtt, akikkel a résztvevők közös programokat valósíthattak meg.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Skills Agenda kifejezések

sustainable competitiveness

fenntartható versenyképesség

resilience

rugalmasság

innovation

innováció, újítás

to redress

orvosol

labour market

munkaerőpiac

diversity

sokféleség, sokszínűség

unparalleled

példátlan

telework

távmunka

accentuated

hangsúlyos

inequality

egyenlőtlenség

emerging

fejlődő

crucial

kritikus, meghatározó

paradigm-shift

paradigmaváltás

development

fejlődés / fejlesztés

European Green Deal

Európai zöld megállapodás

qualifications

minősítés / szakképesítés

up-skilling

továbbképzés

tertiary education

felsőoktatás

guiding principle

irányelv

to endeavour

törekszik, igyekszik

economy

gazdaság

society

társadalom

Member State

tagállam

enact policies

irányelvek elfogadása

budget

költségvetés

to adopt

elfogad

to report on something

beszámol (vmről)

to highlight

kiemel, kihangsúlyoz

foster

elősegít, támogat

to strengthening cooperation

megerősíteni az együttműködést

to boost

fokoz

ministry

minisztérium

industry

ipar

to contribute

hozzájárul

to mobilise

mobilizál

stakeholder

érdekelt (fél) / érintett (fél)

large-scale

nagyfokú, jelentős

commitment

kötelezettségvállalás / kötelezettség

to facilitate

megkönnyít, elősegít

offer

ajánlat

occupation

foglalkozás, szakma

to roll-out

elsőként tesz egy új terméket vagy szolgáltatást elérhetővé

to set out

útnak indul

apprenticeship

tanulóidő

despite of

annak ellenére, hogy

non-profit organisation

non-profit szervezet

pledge

ígéret / zálog

to focus on sg

koncentrál / fókuszál (vmre)

priority areas

prioritást élvező területek

job opening

álláslehetőség

containment

elhatárolás

shutdown

leállítás / bezárás

digitalisation

digitalizáció

to keep up with sg

lépést tart (vmivel)

comprehensive

széleskörű

approach

(meg)közelítés

value chain

érték lánc / értéktermelési lánc

main components

fő alkotóelemek

to take advantage of

hasznát veszi

to acquire

megszerez

understandable

érthető

considering

figyelembe véve

training institutions

képző intézmények

disseminate

elterjeszt

job portal

állás portál

centralise

központosít, centralizál

identification

azonosítás / azonosító

opportunity

lehetőség

individual

egyén

counsellor

tanácsadó

to impact on

ráhat vmire

 taxonomy

taxonómia / osztályozás

administrative burden

adminisztrációs teher

short-term

rövid távú

enrolment

beiratkozás

presiding officer

elnöklő tisztségviselő

transversal

transzverzális

leveraging

erőfölény

entrepreneur

vállalkozó

collaboration

együttműködés

to yield

ad, nyújt

to showcase

megmutat

lack of sg

valaminek a hiánya

to envisage

előirányoz, elképzel

distinct

különböző

permeability

áthatolhatóság / átjárhatóság

credential

megbízólevél

to correspond

levelez / összhangban van

jobseeker

álláskereső

endeavour

törekvés

to mitigate

enyhít, csökkent

socio-economic impact

társadalmi-gazdasági hatás

to prioritise

fontossági sorrendbe tesz

notably

nevezetesen

non-exhaustive

a teljesség igénye nélkül

inter-company

vállalatközi

accompanying

vele járó

remuneration

díjazás / javadalmazás

recruitment

toborzás

incentives

ösztönzők

curricula

tanmenet

equity

méltányosság

enabling

lehetővé téve

fiscal

fiskális

 

A teljes SKILLS AGENDA dokumentum az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en  (angol verzió)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&  (magyar verzió)

Rövid összefoglaló a SKILLS AGENDA-ról:

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22827&langId=en  (angol verzió)

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22827&langId=hu (magyar verzió)

A kifejezések összefoglalását készítette:

Tuza Tamara