szechenyi
  • +36 1 413 3710
  • kmaszc@kmaszc.hu
  • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

A Határtalanul! program keretében a Pesti Barnabás iskola 3️⃣3️⃣ tanulója és 3️⃣ oktatója utazott ⏰2022.05.24-28. között Erdélybe. Az "Őseink nyomában - kutatás a múltban" című pályázat szerint az 5 nap alatt számos történelmi helyszínt látogattak meg.
1️⃣. nap: Budapest – Déva
2️⃣. nap: Déva, Gyulafehérvár, Déva
3️⃣. nap: Nagyszeben, Medgyes, Segesvár
4️⃣. nap: Segesvár, Brassó
5️⃣. nap: Brassó, Budapest
🚍A kiutazás nagyban fejlesztette a diákok kulturális ismereteit, számos újdonságot tanulhattak és rengeteg élményben lehetett részük.
A pályázatban a 🏫Téglás Gábor Elméleti Líceummal működtünk együtt, akikkel a résztvevők közös programokat valósíthattak meg.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Varga Zsuzsanna /magyar/

Név: Varga Zsuzsanna

Születési dátum, hely: 1958.01.27. Hajdúböszörmény

Tagintézmény neve: FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Piliscsaba

Kiválasztott kurzus címe : Standard English, Study Holiday Programme

Kurzus nyelve: angol

Időtartam : 2 hét 2017.06.30- .07.14.

Kurzus heti óraszáma: 20 lessons of 45 minutes

Képzőintézmény pontos neve: Maltalingua School of English

Képzőintézmény országa: Málta

Képzőintézmény városa: St. Julians

Képzőintézmény pontos címe: 2, Birkirkara Hill St. Julians, STJ 1141, Malta

Szállásom St. Juliansben, az Alexandra Hotelben volt, amely körülbelül 15 percnyi sétaútra volt a nyelviskolához és minden tekintetben biztosította a délutáni tanulás, a pihenés és a regenerálódás feltételeit.

Leírás:

A kurzuson való részvételem célja, a korábban megszerzett, de passzívvá vált angol nyelvtudásom aktivizálása és új tudáselemek megszerzése volt. Az első napi szintfelmérés után a pre-intermediet csoportba kerültem. 12-en voltunk, szinte Európa minden tájáról, sőt még egy japán csoporttársam is volt. Csak angolul tudtunk egymással és a tanárainkkal kommunikálni.

A képzés során a fő hangsúly a kommunikáción volt, ennek számos, olykor játékos megvalósulási formájával. A kommunikáció kiterjedt mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikációra.

Minden nap feldolgoztunk és elsajátítottunk egy-egy nyelvtani tananyagrészt is. A tanári magyarázatok jól támogatták a tanulási folyamatot. A kommunikáció és az azt segítő szókincsbővítés nagyon hatékonyan valósult meg.

A képzés során alkalmazott módszertani sokszínűség nem csak az ott zajló munkát tették változatossá, hanem itthon is jól hasznosítható eszközökkel ismerkedhettem meg. Alkalmunk volt a nyelvi kompetenciák fejlesztését szolgáló hallás utáni, vizuális, kommunikatív és a gyakorlati feladatok megoldását is kipróbálnunk és alkalmaznunk.

A két hét alatt 4 tanár tanított bennünket. Nagyon hasznos volt, hiszen meg kellett szoknunk annyi féle kiejtést és oktatási technikát. A napi 4×45 percet két másfél órás blokkban töltöttük és egy napon belül a két blokkot más tanár tartotta.

Mind két hét hétfő délutánján work-shop volt az iskolában, ahol más tanulótársakkal, tanári irányítással, de kötetlen formában mélyíthettük tudásunkat. Én mind két alkalommal éltem a lehetőséggel.

A tanórai tevékenységek kiegészültek otthon elvégzendő feladatokkal is. Minden héten kétszer megkaptuk az otthon elsajátítandó szavak listáját és a feldolgozott nyelvtan összefoglalóját. Ezek elsajátítása elengedhetetlen volt a pénteki teszt sikeres megírásának. A tesztek felölelték az a heti teljes tananyagot.

Értékelés:

A két hetes képzés lezárását követően szükséges átgondolni, elemezni és értékelni a kurzus hasznosságát és az itthoni munkám során történő hasznosíthatóságát.

Véleményem szerint a kurzus nagyon hasznos és hatékony volt.

Szerencsésnek tartottam, hogy a kezdő szintfelmérés alkalmas volt arra, hogy valóban, a meglévő tudást mérje fel és ez alapján a megfelelő csoportba kerültem. A csoport nagysága (10 fő) lehetővé tette, hogy mindenki kellő teret kapjon. Egyedül voltam magyar, így a kommunikációmnak csak két útja létezett, az angol nyelv és a mosoly.

A képzés során olyan kompetenciáim fejlődtek, amelyek nagyban fogják segíteni a mindennapi oktató-nevelő munkámat.

A megszerzett és felelevenített tudásom lehetővé teszi számomra, hogy bekapcsolódjak iskolánk széleskörű nemzet

Fenntarthatóság:

A megszerzett készségszintű nyelvhasználat nagyban támogatja a személyes fejlődésemet, a megszerzett és megerősített tudásomat be fogom építeni a mindennapi oktató-nevelő munkámba.

Hitelesen mutathatom be tanítványaim és fiatalabb kollégáim számára az egész életen való tanulás fontosságát és eredményességét.

Az angol nyelvnek a szaktárgyi óráimon való alkalmazása a közvetlen angol nyelvi ismeretek átadásán túl, az Európai Unióban és a nagyvilágban való szélesebb kitekintés lehetőségét mutatja meg.

Az angol nyelvű szakirodalom elérése és felhasználása sokkal könnyebben megoldható feladat lesz számomra.

A megszerzett tudás hasznosításának egy hatékony módja lehet, hogy az angol szakos kollégáimat segítve, illetve az ő irányításával bekapcsolódom a külföldre utazó tanulók angol nyelvű felkészítésébe. Különösen fontos lehet ez azért is, mert az osztályomba tanuló diákoknak lehetőségük lesz az Erasmus program keretében tíz hetes gyakorlaton, külföldön részt venni. Ezen gyakorlatokon a munkanyelv angol, de az én osztályom egy része németet tanul. Szakkör keretében hasznos lenne már e tanévtől elkezdeni a felkészítésüket. Ebben a feladatban is szeretném hasznosítani a tudásomat.

Ebben a tanévben, az osztályommal indítandó „Diák vállalkozás” mentoraként, hitelesebben tudom tanítványaimat arra sarkallni, hogy a nemzetközi színtéren is mutassuk meg eredményeinket.

Nemzetközi stratégiára vonatkozó javaslatok

A megszerzett és megerősödött nyelvi kompetenciáimat a nemzetközi kapcsolatokban is tudom hasznosítani. Ezzel az egyéni fejlődési utam összhangban lesz az intézményem céljaival. Az intézményem kiterjedt nemzetközi kapcsolataiban való aktívabb közreműködésem nyelvtudással történő megtámogatása most már reális cél.

A projektekben való közreműködés mellett képessé váltam arra, hogy külföldi szakmai utakon tanítványaim kísérője legyek.

Szabadidős tevékenységek:

Azt gondolom, hogy a nyelviskolában szerzett tudás mellett, legalább annyira hasznosak voltak a szabadidő eltöltésének, Málta által nyújtott csodálatos formái. Nagyon sok kiránduláson vettem részt, amelyek a pihenést és a regenerálódást jól szolgálták. Gyönyörű tájakat, városokat láthattam, fürödhettem a tengerben és megkóstolhattam a máltai konyha specialitásait is. Mind e közben gyakorolhattam az angol nyelv használatát a mindennapi életben is.

Összefoglalás:

Az általam kitűzött célok eléréséhez a kurzus minden részlete segítségül szolgál. Megszületett bennem az elhatározás, hogy év végéig szeretném a középfokú szóbeli nyelvvizsgát megcsinálni. Megerősödött önbizalmam jótékony hatása kisugározhat egész pedagógiai, nevelő, oktató munkámra.

Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért mindenkinek, aki lehetővé tette számomra, hogy megismerhessek egy csodás országot és az angol nyelvtudásomat jól hasznosítható mértékig fejleszthettem.